Những nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc 2 tháng đầu năm

Davitrans - Dịch vụ chuyển phát nhanh uy tín đảm bảo, Công ty Đại Việt chuyên nhận Vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc.

Việt Nam: 0167 3333 999 | China: (0086) 134 2404 8088

Những nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc 2 tháng đầu năm

01/09/2016Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Trung Quốc sụt giảm 2 tháng liên tiếp (tháng 1 giảm 14,34%, tháng 2/2014 giảm 15,51%); tháng 2 nhập khẩu đạt trên 2,43 tỷ USD; đưa tổng kim ngạch 2 tháng đầu năm lên gần 5,3 tỷ USD, chiếm 26,43% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc 2 tháng đầu năm

Nhóm hàng hóa nhập khẩu nhiều nhất là máy móc, thiết bị, phụ tùng; tháng 2 nhập khẩu đạt 398,23 triệu USD, sụt giảm 34,36% so với tháng trước đó, nhưng tính chung cả 2 tháng kim ngạch vẫn tăng 21,5% so với cùng kỳ, đạt 999,38 triệu USD, chiếm 18,87% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ Trung Quốc.

Điện thoại và linh kiện là nhóm hàng lớn thứ 2 về kim ngạch; tháng 2 nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc trị giá 382,94 triệu USD, giảm 11,48% so với T1/2014; đưa kim ngạch cả 2 tháng lên 814,97 triệu USD, chiếm 15,38%, tăng 8,08% so cùng kỳ.

Đứng thứ 3 về kim ngạch là nhóm hàng máy vi tính, điện tử; tháng 2 kim ngạch nhập khẩu đạt 294,98 triệu USD, giảm 8,28% so T1/2014; tính chung cả 2 tháng, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trị giá 616,54 triệu USD, chiếm 11,64%, giảm 8,26% so cùng kỳ.

Ngoài 3 nhóm hàng chủ đạo trên còn có 7 nhóm hàng Việt Nam cũng nhập khẩu nhiều từ thị trường Trung Quốc, với kim ngạch trên 100 triệu USD trong 2 tháng đầu năm như: vải may mặc 525,53 triệu USD, tăng 16,19% so cùng kỳ; sắt thép 311,41 triệu USD, tăng 22,73%; xăng dầu 242,18 triệu USD, tăng 4,97%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày 174,84 triệu USD, tăng 27,14%; hóa chất 117,97 triệu USD, tăng 0,84%; sản phẩm nhựa 106,61 triệu USD, tăng 30,26%; sản phẩm từ sắt thép 104,23 triệu USD, tăng 15% so cùng kỳ.     

Nhìn chung tháng 2/2014 nhập khẩu hầu hết các nhóm hàng từ Trung Quốc đều bị sụt giảm so với tháng đầu năm; tuy nhiên, nhập khẩu phân bón và nguyên liệu thuốc lá từ thị trường này lại tăng rất mạnh với mức tăng 239,58% và 514,42%. Tính chung cả 2 tháng đầu năm, nhập khẩu phần lớn hàng hóa từ thị trường này vẫn tăng so với cùng kỳ; trong đó các mặt hàng tăng mạnh nhập khẩu gồm có: Đá quý, kim loại quý tăng 493,82%, đạt 12,6 triệu USD; phương tiện vận tải tăng 346,59%, đạt 9,06 triệu USD; thủy sản tăng 123%, đạt 4,77 triệu USD; bông tăng 461,7%, đạt 0,82 triệu USD. Tuy nhiên, nhập khẩu xe máy từ Trung Quốc giảm mạnh 78% so với cùng kỳ, đạt 0,14 triệu USD.