Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành và đền bù.
Trong quá trình triển khai dịch vụ, nếu có vấn đề về thất thoát sản phẩm hoạc hư vỡ sản phẩm, chúng tôi sẽ tiến hành đền bù theo thỏa thuận của hợp đồng đã ký.


Trường hợp được bảo hành và đền bù dịch vụ. 
- Các sản phẩm do chúng tôi vận chuyển bị thất thoát hoặc bị hư hỏng

- Không hoàn thành đúng như cam kết trên hợp đồng về thời gian vận chuyển và địa điểm vận chuyển.


Trường hợp không được bảo hành dịch vụ.
- Do chủ nhà thay đổi thời gian so với hợp đồng, phá hợp đồng.

- Các sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của chủ nhà hoặc do đã quá cũ nát.


 

Hỗ trợ trực tuyến

VIỆT NAM

Mr Hoàng Hùng - Quản lý Việt Nam0708 628 419

TRUNG QUỐC

Mr Hùng - China(0086) 134 2404 8088